GDPR

Žádost o úpravu zpracování osobních údajů

Vítáme Vás na stránce pro správu Vašich osobních údajů. Na základě Vašich práv podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte možnost požádat o informace o tom, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme, omezit rozsah jejich zpracování, nebo odvolat souhlas s jejich zpracováním.

Pro využití těchto práv, prosím, vyplňte následující formulář. Vaši žádost zpracujeme co nejdříve a provedeme příslušné kroky dle Vašeho zadání.

  Vaše jméno, e-mailová adresa a informace o objektu, kde jste udělili souhlas, budou zpracovávány výhradně za účelem realizace úprav zpracování Vašich osobních údajů podle Vašeho zadání. Po dokončení tohoto procesu budou všechny údaje získané prostřednictvím tohoto formuláře zlikvidovány a nebudou nadále evidovány. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na emailové adrese: gdpr@sensec.cz.

  gdpr-cover

  Co je GDPR?

  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je evropský právní předpis, který chrání osobní údaje jednotlivců a zajišťuje jejich právo na soukromí. GDPR stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů fyzických osob v rámci Evropské unie a ukládá organizacím povinnost chránit osobní údaje, které shromažďují a zpracovávají.

   

  Na jakém základě zpracováváme osobní údaje?

  Vaše osobní údaje zpracováváme na základě několika právních důvodů:

  1. Oprávněný zájem: Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany majetku našeho klienta a zajištění bezpečnosti objektů, kde poskytujeme naše služby.
  2. Plnění právní povinnosti: Vaše osobní údaje můžeme být povinni zpřístupnit příslušným úřadům, jako je Policie České republiky, soudy nebo jiné státní orgány, pokud to vyžadují právní předpisy.

   

  Co to v praxi znamená?

  V praxi to znamená, že když navštívíte naše objekty, požádáme Vás o sdělení Vašeho jména a příjmení, které zapíšeme do naší návštěvní knihy. Tyto informace používáme k monitorování a ochraně našich objektů a majetku našich klientů. Vaše údaje uchováváme po dobu 2 měsíců, po které jsou automaticky smazány.

   

  Vaše práva podle GDPR

  Podle GDPR máte následující práva:

  • Právo na přístup: Můžete nás požádat o informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme.
  • Právo na opravu: Pokud jsou Vaše údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požádat o jejich opravu.
  • Právo na výmaz: Můžete nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.
  • Právo na omezení zpracování: Můžete požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů v určitých případech.
  • Právo vznést námitku: Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud se domníváte, že naše oprávněné zájmy nepřevažují nad Vašimi právy na soukromí.
  • Právo na přenositelnost údajů: Můžete požádat o přenos Vašich údajů k jinému správci.

  Pro uplatnění Vašich práv, prosím, vyplňte náš formulář na adrese: www.sensec.cz/gdpr.

  Děkujeme, že nám pomáháte zajistit bezpečnost a ochranu majetku.

  Připraveni na bezpečnější budoucnost?

  Spojte se s námi ještě dnes a získejte na míru šitá bezpečnostní řešení pro vaši společnost.